CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 23/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 23/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 37
7:25:00 Music 4 Kids Số 74
7:45:00 Lớp học gà con Số 14
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 8
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 23
9:45:00 Happy birthday Số 90
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 29
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 50
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 41
11:35:00 Nhí tài năng Số 12
11:55:00 PHHVN : Chú cóc xám & Nhổ củ cải
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 23
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 36
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 52
15:10:00 Kids&Family new Số 41
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 34
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
17:00:00 PHHVN : Cú mèo và gõ kiến & Chó sói và cừu non PM
17:30:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 97
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 24 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 42 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 20 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 38 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 53 PM
21:10:00 Hài : Hai điều ước PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 29
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 9 PL
22:50:00 PHHVN : Cú mèo và gõ kiến & Chó sói và cừu non
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 42
23:50:00 Music 4 Kids Số 74
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 24
0:50:00 PHHVN : Cú mèo và gõ kiến & Chó sói và cừu non
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 97

Comments

comments

Comments are closed.