CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 21 tháng 04 năm 2014

Chúc Nguyễn 21/04/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 21/04 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 4
7:25:00 Music 4 Kids Số 65
7:45:00 Happy birthday Số 76
8:00:00 Khang hi vi hành Tập 7 ( P1 )
8:30:00 Khang hi vi hành Tập 7 ( P2 )
9:15:00 Công chúa phép thuật Tập 24
9:45:00 Thứ 6 cùng Au Số 3
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 21
10:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 20
10:45:00 Sấm chớp tốc độ Tập 4
11:35:00 Nhí tài năng Số 3
11:55:00 PHHVN : Chú cá chép máy
12:45:00 Công chúa phép thuật Tập 24
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 28
13:55:00 Giấc mơ tình yêu Tập 14 ( P1 )
14:25:00 Giấc mơ tình yêu Tập 14 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 33
15:30:00 Sấm chớp tốc độ Tập 4
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 21
17:00:00 PHHVN : Chuyến đi xa của chú tắc kè PL
17:30:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 88
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Công chúa phép thuật Tập 25 PL
18:30:00 Sấm chớp tốc độ Tập 5 PL
19:15:00 Khám phá thế giới Số 2 PM
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 5 PM
20:20:00 Giấc mơ tình yêu Tập 15 PM
21:10:00 Hài : Cái chính là không được mất bình tĩnh PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 21
22:00:00 Khang hi vi hành Tập 8 PL
22:50:00 PHHVN : Chuyến đi xa của chú tắc kè PL
23:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 5
23:50:00 Music 4 Kids Số 65
0:20:00 Công chúa phép thuật Tập 25
0:50:00 PHHVN : Chuyến đi xa của chú tắc kè PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 88

Comments

comments

Comments are closed.