CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 19 tháng 05 năm 2014

Chúc Nguyễn 19/05/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 19/05 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 2
7:25:00 Music 4 Kids Số 69
7:45:00 Lớp học gà con Số 4
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 5
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 14
9:45:00 Happy birthday Số 81
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 45
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 6
11:35:00 Nhí tài năng Số 7
11:55:00 PHHVN : Trên giá sách
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 14
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 32
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 18
15:10:00 Kids&Family new Số 37
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 6
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
17:00:00 PHHVN : Ve vàng dế lửa Tập 1 PL
17:30:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 92
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 15 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 7 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 10 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 3 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 19 PM
21:10:00 Hài : Không sợ vợ là hèn PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 6 PL
22:50:00 PHHVN : Ve vàng dế lửa 1 PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 7
23:50:00 Music 4 Kids Số 69
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 15
0:50:00 PHHVN : Ve vàng dế lửa Tập 1 PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 92

Comments

comments

Comments are closed.