Chương trình phát sóng Thứ hai Ngày 17 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 17/02/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 46
7:25:00 Music 4 Kids Số 56
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 32 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 32 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 5
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 27
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 13
10:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 11
10:25:00 Happy birthday Số 62
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 2
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 27
11:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 13
11:55:00 PHH VN : Gã mèo Mướp
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 5
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 32
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 21 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 21 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 24
15:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 2
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Ống kính biết tuốt Số 27
16:40:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 14
17:10:00 PHHVN : Chiếc khăn lụa xanh PM
17:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 13
17:45:00 Ống kính biết tuốt Số 27
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 6 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 3 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 19
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 1 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 22 PM
21:10:00 Hài : Lý toét xử kiện PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 13

22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 33 PL
22:50:00 PHHVN : Chiếc khăn lụa xanh
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 3
23:50:00 Music 4 Kids Số 56
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 6 PL
0:50:00 PHHVN : Chiếc khăn lụa xanh
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 79

Comments

comments

Comments are closed.