CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Hai Ngày 13 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 13/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 13/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 14
7:25:00 Music 4 Kids Số 51
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 40 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 40 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 10.1
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 22
10:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 6
10:25:00 Happy birthday Số 57
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 28
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 22
11:55:00 PHH VN : Bức tranh tặng mẹ
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 10.1
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 27
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 72 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 72 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 19
15:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 28
16:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 74
16:35:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 12
17:10:00 PHHVN : Bước nhảy Châu Chấu PM
17:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 8
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 10.2 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 29 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 15
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 15 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 73 PM
21:10:00 Hài : Bóng đá nhà đá PL
21:40:00 Happy birthday Số 57
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 1 PL
22:50:00 PHHVN : Bước nhảy Châu Chấu
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 29
23:50:00 Music 4 Kids Số 51
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 10.2
0:50:00 PHHVN : Bước nhảy Châu Chấu
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 74

Comments

comments

Comments are closed.