CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 05 tháng 05 năm 2014

Chúc Nguyễn 05/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 18
7:25:00 Music 4 Kids Số 67
7:45:00 Happy birthday Số 78
8:00:00 Khang hi vi hành Tập 21 ( P1 )
8:30:00 Khang hi vi hành Tập 21 ( P2 )
9:15:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 9
9:45:00 Thứ 6 cùng Au Số 5
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 23
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 43
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 18
11:35:00 Nhí tài năng Số 5
11:55:00 PHHVN : Cái bóng của nhà bác học PL
12:45:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 9
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 30
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 4 ( P1 )
14:25:00 Gia đình đá quý Tập 4 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 35
15:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 18
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 23
17:00:00 PHHVN : Càng to càng nhỏ PL
17:30:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 90
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 1 PM
18:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 19 PL
19:15:00 Khám phá thế giới Số 6 PM
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 19 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 5 PM
21:10:00 Hài : Bói ông bói bà PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 23
22:00:00 Khang hi vi hành Tập 22 PL
22:50:00 PHHVN : Càng to càng nhỏ PL
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 19
23:50:00 Music 4 Kids Số 67
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 1
0:50:00 PHHVN : Càng to càng nhỏ PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 90

Comments

comments

Comments are closed.