CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 02 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 02/06/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 16
7:25:00 Music 4 Kids Số 71
7:45:00 Lớp học gà con Số 8
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 19
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 2
9:45:00 Happy birthday Số 85
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 26
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 47
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 20
11:35:00 Nhí tài năng Số 9
11:55:00 PHHVN : Gà con nghịch ngợm PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 2
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 34
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 32
15:10:00 Kids&Family new Số 39
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 20
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 26
17:00:00 PHHVN : Chú cá chép máy PL
17:30:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 94
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 3 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 21 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 14 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 17 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 33 PM
21:10:00 Hài : Uống nhầm thuốc PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 26
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 20 PL
22:50:00 PHHVN : Chú cá chép máy PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 21
23:50:00 Music 4 Kids Số 71
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 3
0:50:00 PHHVN : Chú cá chép máy PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 94

Comments

comments

Comments are closed.