CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ bảy Ngày 29 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 29/03/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 29/03 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 40
7:25:00 Kids&Family new Số 29
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 72 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 72 ( P2 )
9:45:00 Điều kì diệu quanh ta Số 7
10:20:00 Music 4 Kids Số 62
10:45:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 7
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Lá cây và Lông vũ
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 18
13:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 17
13:55:00 Chinh phục thiên tài Tập 13 ( P1 )
14:25:00 Chinh phục thiên tài Tập 13 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 38
15:25:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 7
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 18
17:05:00 PHHVN : Khi ngựa thần hết phép PM
17:25:00 Trực tiếp Game tương tác PM
17:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 85 PM
18:35:00 Bầy khủng long bé nhé Tập 8 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 25 PM
20:20:00 Chinh phục thiên tài Tập 14 PM
21:10:00 Hài : 1001 chuyện xóm giềng PL
21:40:00 Happy birthday Số 72
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 73 PL
23:20:00 Bầy khủng long bé nhé Tập 8
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 38
1:20:00 Happy birthday Số 72

Comments

comments

Comments are closed.