CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ bảy Ngày 18 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 18/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 18/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 19
7:25:00 Kids&Family new Số 19
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 5 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 5 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 12.2
9:45:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 12
10:20:00 Music 4 Kids Số 52
10:25:00Happy birthday Số 58
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 33
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:55:00 PHHVN : Giấc mơ Loa thành 1
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 12.2
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 77 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 77 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 28
15:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 33
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
16:35:00 Ống Kính biết tuốt Số 23 PM
16:40:00 Kids&Family new Số 19
17:10:00 PHHVN : Giấc mơ Loa thành 2 PM
17:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 75 PM
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 13.1 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 34 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 16 PM
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 20 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 78 PM
21:10:00 Hài : Khách thuê nhà 2 PL
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 6 PL
22:50:00 PHHVN : Giấc mơ Loa thành 2
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 34
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 28
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 13.1
0:50:00 PHHVN : Giấc mơ Loa thành 2
1:20:00 Happy birthday Số 58

Comments

comments

Comments are closed.