CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ bảy Ngày 12 tháng 04 năm 2014

Chúc Nguyễn 12/04/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 14
7:25:00 Kids&Family new Số 31
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 86 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 86 ( P2 )
9:15:00 Công chúa phép thuật Tập 15
9:45:00 Khám phá Số 1
10:20:00 Music 4 Kids Số 64
10:45:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 21
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Chú bé photo PL
12:45:00 Công chúa phép thuật Tập 15
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 20
13:25:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
13:55:00 Giấc mơ tình yêu Tập 5 ( P1 )
14:25:00 Giấc mơ tình yêu Tập 5 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 40
15:30:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 21
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Thứ 6 cùng Au Số 2
17:00:00 PHHVN : Chú bé photo PL
17:30:00 Nhí tài Năng Số 2 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Công chúa phép thuật Tập 16 PL
18:30:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 22 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 27 PM
19:30:00 Hoàng cung nữ hiệp Tập 15 PM
20:20:00 Giấc mơ tình yêu Tập 6 PM
21:10:00 Hài : Mất gốc PM
21:45:00 Happy birthday Số 74
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 87 PL
22:50:00 PHHVN : Chú bé photo PL
23:20:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 22
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 40
0:20:00 Công chúa phép thuật Tập 16
0:50:00 PHHVN : Chú bé photo PL
1:20:00 Happy birthday Số 74

Comments

comments

Comments are closed.