CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Bảy Ngày 11 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 11/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 11/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 12
7:25:00 Kids&Family new Số 18
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 38 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 38 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 9.1
9:45:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 11
9:55:00 Ống kính biết tuốt Số 21
10:20:00 Music 4 Kids Số 51
10:35:00 Vui học Toán Số 24
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 26
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00 PHH Việt Nam
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 9.1
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 8
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 70 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 70 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 27
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 26
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 8
16:40:00 Kids&Family new Số 18
17:10:00 PHH Việt Nam PM
17:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 74 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 9.2 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 27 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 15 PM
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 13 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 71 PM
21:10:00 Hài : Tình yêu thời @ PL
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 8
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 39 PL
22:50:00 PHH Việt Nam
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 27
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 27
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 9.2
0:50:00 PHH Việt Nam
1:20:00 Happy birthday Số 57

Comments

comments

Comments are closed.