CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Bảy Ngày 10 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 10/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 23
7:25:00 Kids&Family new Số 35
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
8:00:00 Khang hi vi hành Tập 26 ( P1 )
8:30:00 Khang hi vi hành Tập 26 ( P2 )
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 5 PL
9:45:00 Khám phá Số 7
10:20:00 Music 4 Kids Số 68
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 23
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Trần Quốc Toản 1 PL
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 5 PL
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
13:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 30
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 9 ( P1 )
14:25:00 Gia đình đá quý Tập 9 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 44
15:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 23
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:00:00 PHHVN : Trần Quốc Toản 2 PL
17:30:00 Nhí tài Năng Số 6 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 6 PL
18:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 24 PL
19:15:00 Lớp học gà con Số 2 PM
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 24 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 10 PM
21:10:00 Hài : Đi tắt đón đầu PL
21:45:00 Happy birthday Số 79
22:00:00 Khang hi vi hành Tập 27 PL
22:50:00 PHHVN : Trần Quốc Toản 2 PL
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 24
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 44
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 6 PL
0:50:00 PHHVN : Trần Quốc Toản 2 PL
1:20:00 Happy birthday Số 79

Comments

comments

Comments are closed.