CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ bảy Ngày 05 tháng 04 năm 2014

Chúc Nguyễn 05/04/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 7
7:25:00 Kids&Family new Số 30
7:45:00 Đệm HH môi trường
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 79 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 79 ( P2 )
9:15:00 Công chúa phép thuật Tập 8
9:45:00 Điều kì diệu quanh ta Số 8
10:20:00 Music 4 Kids Số 63
10:45:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 14
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Bí ẩn triền đê
12:45:00 Công chúa phép thuật Tập 8
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 19
13:55:00 Chinh phục thiên tài Tập 20 ( P1 )
14:25:00 Chinh phục thiên tài Tập 20 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 39
15:30:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 14
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 19
17:00:00 PHHVN : Bộ xương biết múa PL
17:30:00 Nhí tài tăng Số 1 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Công chúa phép thuật Tập 9 PL
18:30:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 15 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 26 PM
19:30:00 Hoàng cung nữ hiệp Tập 8
20:20:00 Chinh phục thiên tài Tập 21 PM
21:10:00 Hài : Công cha như PM
21:45:00 Happy birthday Số 73
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 80 PL
22:50:00 PHHVN : Bộ xương biết múa PL
23:20:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 15
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 39
0:20:00 Công chúa phép thuật Tập 9
0:50:00 PHHVN : Bộ xương biết múa PL
1:20:00 Happy birthday Số 73

Comments

comments

Comments are closed.