CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 14 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 14/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 14/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 15
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 27
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 1 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 1 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 10.2
9:45:00 Music 4 Kids Số 51
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 74
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 29
11:35:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 6
11:55:00 PHHVN : Bước nhảy Châu Chấu
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 10.2
13:15:00 Kids&Family new Số 19
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 73 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 73 ( P2 )
15:10:00 Music 4 Kids Số 51
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 29
16:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 15
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 8
17:10:00 PHHVN : Chú gà cánh tiên PM
17:40:00 Happy birthday Số 58 PM
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 11.1 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 30 PM
19:15:00 Kể chuyện danh nhân số 12
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 16 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 74 PM
21:10:00 Hài :Cò bay cò lặn PL
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 8
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 2 PL
22:50:00 PHHVN : Chú gà cánh tiên
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 30
23:50:00 Kids&Family new Số 19
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 11.1
0:50:00 PHHVN : Chú gà cánh tiên
1:20:00 Music 4 Kids Số 51

Comments

comments

Comments are closed.