CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 07 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 07/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 07/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 8
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 26
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 34 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 34 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 7.1
9:45:00 Vui học Toán Số 24
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 7
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 73
10:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 22
11:35:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 5
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 21
11:55:00 Pocoyo Tập 42+43+44+45
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 7.1
13:15:00 Kids&Family new Số 18
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 66 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 66 ( P2 )
15:10:00 Music 4 Kids Số 50
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 22
16:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 14
16:40:00 Vui học Toán Số 24
17:10:00 Pocoyo Tập 46+47+48+49 PL
17:40:00 Happy birthday Số 57 PM
17:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 7
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 7.2 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 23 PM
19:15:00 Kể chuyện danh nhân số 11
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 9 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 67 PM
21:10:00 Hài : Nhà thơ Trần Tu PL
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 7
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 35 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 46+47+48+49 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 23
23:50:00 Kids&Family new Số 18
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 7.2
0:50:00 Pocoyo Tập 46+47+48+49 PL
1:20:00 Music 4 Kids Số 50

Comments

comments

Comments are closed.