CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ ba Ngày 01 tháng 04 năm 2014

Chúc Nguyễn 01/04/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 3
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 38
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 18
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 75 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 75 ( P2 )
9:15:00 Công chúa phép thuật Tập 4
9:45:00 Music 4 Kids Số 62
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 85
10:45:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 10
11:35:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 17
11:55:00 PHHVN : Tiếng nhạc ve PL
12:45:00 Công chúa phép thuật Tập 4
13:15:00 Kids&Family new Số 30
13:55:00 Chinh phục thiên tài Tập 16 ( P1 )
14:25:00 Chinh phục thiên tài Tập 16 ( P2 )
15:10:00 Music 4 Kids Số 62
15:30:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 10
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 18
17:00:00 PHHVN : Tình bạn PL
17:30:00 Happy birthday Số 73 PM
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 18
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Công chúa phép thuật Tập 5 PL
18:30:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 11 PM
19:15:00 Điều kì diệu quanh ta Số 8
19:30:00 Hoàng cung nữ hiệp Tập 4
20:20:00 Chinh phục thiên tài Tập 17 PM
21:10:00 Hài : Người ngựa – Ngựa người PM
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 18
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 76 PL
22:50:00 PHHVN : Tình bạn PL
23:20:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 11
23:50:00 Kids&Family new Số 30
0:20:00 Công chúa phép thuật Tập 5
0:50:00 PHHVN : Tình bạn PL
1:20:00 Music 4 Kids Số 62

Comments

comments

Comments are closed.