“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 30 tháng 11 năm 2013″

Chúc Nguyễn 29/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 7 ngày 30 tháng 11 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng
6:35:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 10 . 1
7:01:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 10 . 2
7:25:55 Kids&Family News – Số 12
7:43:25 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
7:47:00 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
8:00:25 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 28 . 1
8:30:00 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 28 . 2
8:54:35 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
9:16:00 PHH Công chúa phép thuật – Tập 1 . 1
9:28:45 PHH Công chúa phép thuật – Tập 1 . 2
9:46:40 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 5
9:56:15 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
10:19:25 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 60
10:30:05 Vui học Toán – Số 19 (Phần 1)
10:37:50 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
10:50:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 63 . 1 (Phần III)
11:00:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 63 . 2 (Phần III)
11:10:30 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
11:35:40 Game Thập nhị tranh tài
11:52:40 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
11:58:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 28 . 1
12:13:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 28 . 2
12:26:15 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
12:52:40 PHH Công chúa phép thuật – Tập 1 . 1
13:07:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 1 . 2
13:23:10 Music 4 Kids – Số 45
13:39:50 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
14:02:15 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 28 . 1
14:33:20 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 28 . 2
14:55:10 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
15:10:20 Nào mình cùng đi Số 21
15:27:40 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 63 . 1 (Phần III)
15:36:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 63 . 2 (Phần III)
15:50:35 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
15:55:25 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
16:15:35 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 51
16:31:20 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 1)
16:40:55 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
16:44:30 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
17:09:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 29 . 1
17:23:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 29 . 2
17:37:25 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 68
17:51:25 Ca nhạc : Bài 7 , Bài 8
18:09:25 PHH Công chúa phép thuật – Tập 2 . 1
18:24:10 PHH Công chúa phép thuật – Tập 2 . 2
18:45:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 64 . 1 (Phần III)
18:56:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 64 . 2 (Phần III)
19:04:40 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
19:15:50 Tôi yêu nhà tôi – Số 9
19:42:05 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 11 . 1
20:06:50 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 11 . 2
20:31:55 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 29 . 1
20:58:30 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 29 . 2
21:21:35 Phim Hài 77. Lắm thầy nhiều thuốc – Phần 1
21:36:45 Phim Hài 77. Lắm thầy nhiều thuốc – Phần 2
21:54:35 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
22:04:15 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 29 . 1
22:29:20 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 29 . 2
22:55:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 29 . 1
23:06:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 29 . 2
23:20:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 64 . 1 (Phần III)
23:28:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 64 . 2 (Phần III)
23:40:45 Happy birthday – Số 51
23:50:25 Nào mình cùng đi Số 21
0:10:00 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
0:20:10 PHH Công chúa phép thuật – Tập 2 . 1
0:31:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 2 . 2
0:50:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 29 . 1
1:02:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 29 . 2
1:20:15 Happy birthday – Số 51
1:25:15 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 60

Comments

comments

Comments are closed.