CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 28/12/2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 7 ( Ngày 28/12 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 38
7:25:00 Kids&Family new Số 16
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 24 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 24 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 3
9:45:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 9
9:55:00 Ống kính biết tuốt Số 19
10:20:00 Music 4 Kids Số 49
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 12
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00 Pocoyo Tập 7+8
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 3
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 6
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 56 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 56 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 25
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 12
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 6
16:40:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
16:45:00
17:10:00 Bản giao hưởng mùa thu Phần 2 PM
17:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 72 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 2.2 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 13 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 13 PM
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 39 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 57 PM
21:10:00 Hài : Giá của hàng xách tay PL
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 6

22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 25 PL
22:50:00 Bản giao hưởng mùa thu Phần 2
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 13
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 25
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 2.2
0:50:00 Bản giao hưởng mùa thu Phần 2
1:20:00 Happy birthday Số 55

Comments

comments

Comments are closed.