CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 25 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 25/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 25/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 26
7:25:00 Kids&Family new Số 20
7:40:00 PHHVN : Phi đội Chuồn Chuồn
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 12 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 12 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 16.1
9:45:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 13
9:55:00 Ống kính biết tuốt Số 23
10:00:00 PHHVN : Phi đội Chuồn Chuồn
10:20:00 Music 4 Kids Số 53
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 5
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00
11:55:00 PHHVN : Phi đội Chuồn Chuồn
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 16.1
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 10
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 1 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 1 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 29
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 5
16:15:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 8
16:40:00 Kids&Family new Số 20
16:45:00
17:10:00 PHHVN : Vũ điệu ánh sáng PM
17:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 76 PM
17:45:00
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 16.2 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 6 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 17 PM
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 27 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 2 PM
21:10:00 Hài : Cưới vợ trên xe Phần 1 PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 10

22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 13 PL
22:50:00 PHHVN : Vũ điệu ánh sáng
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 6
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 29
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 16.2
0:50:00 PHHVN : Vũ điệu ánh sáng
1:20:00 Happy birthday Số 59

Comments

comments

Comments are closed.