CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 24 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 24/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 7
7:25:00 Kids&Family new Số 37
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 10
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 19
9:45:00 Khám phá Số 11
10:20:00 Music 4 Kids Số 70
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 11
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Quạ hói & bồ câu và Đi tìm hạnh phúc PL
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 19
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 32
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 23
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 46
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 11
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 83
17:00:00 PHHVN : Quả trứng lưu lạc và Công chúa xấu xí PL
17:30:00 Nhí tài Năng Số 8 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 20 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 12 PM
19:15:00 Lớp học gà con Số 6 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 8 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 24 PM
21:10:00 Hài : Trung tâm môi giới việc làm PL
21:45:00 Happy birthday Số 84
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 11 PL
22:50:00 PHHVN : Quả trứng lưu lạc và Công chúa xấu xí PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 12
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 46
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 20
0:50:00 PHHVN : Quả trứng lưu lạc và Công chúa xấu xí PL
1:20:00 Happy birthday Số 83

Comments

comments

Comments are closed.