“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 23 tháng 11 năm 2013″

Chúc Nguyễn 22/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 7 ngày 23 tháng 11 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:25:00 Hình hiệu Kids & Family TV
6:28:00 Tập thể dục buổi sáng
6:33:35 Hình hiệu Phim truyện
6:36:50 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 3 . 1
7:03:05 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 3 . 2
7:30:25 Kids&Family News – Số 11
7:59:55 Hình hiệu Phim truyện
8:00:10 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 21 . 1
8:29:45 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 21 . 2
9:15:30 Hình hiệu phim hoạt hình
9:15:45 PHH Vua sư tử – Tập 45 . 1
9:28:30 PHH Vua sư tử – Tập 45 . 2
9:43:35 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 4
9:53:10 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
10:20:00 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 59
10:35:00 Vui học Toán – Số 20 (phần 1)
10:52:55 Hình hiệu phim hoạt hình
10:53:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 56 . 1 (Phần III)
11:03:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 56 . 2 (Phần III)
11:36:45 Game Thập nhị tranh tài
11:55:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 21 . 1
12:09:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 21 . 2
12:45:00 Hình hiệu phim hoạt hình
12:48:15 PHH Vua sư tử – Tập 45 . 1
13:03:30 PHH Vua sư tử – Tập 45 . 2
13:19:10 Music 4 Kids – Số 44
13:56:00 Hình hiệu Phim truyện
13:58:15 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 21 . 1
14:28:30 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 21 . 2
15:08:30 Nào mình cùng đi Số 20
15:25:35 Hình hiệu phim hoạt hình
15:25:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 56 . 1 (Phần III)
15:34:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 56 . 2 (Phần III)
15:50:30 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
16:15:10 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 50
16:30:20 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 1)
16:40:15 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
17:07:25 Hình hiệu phim hoạt hình
17:08:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 22 . 1
17:22:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 22 . 2
17:34:25 Hình hiệu Ca nhạc
17:34:35 Ca nhạc : Bài 6, Bài 5
17:39:35 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 67
18:03:15 Hình hiệu phim hoạt hình
18:06:30 PHH Vua sư tử – Tập 46 . 1
18:22:15 PHH Vua sư tử – Tập 46 . 2
18:44:20 Hình hiệu phim hoạt hình
18:44:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 57 . 1 (Phần III)
18:55:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 57 . 2 (Phần III)
19:14:35 Tôi yêu nhà tôi – Số 8
19:39:05 Hình hiệu Phim truyện
19:39:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 4 . 1
20:04:05 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 4 . 2
20:28:55 Hình hiệu Phim truyện
20:29:10 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 22 . 1
20:55:15 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 22 . 2
21:19:00 Hình hiệu Phim hài
21:19:15 Phim Hài 70 . Ông hành – Phần 1
21:34:45 Phim Hài 70 . Ông hành – Phần 2
21:52:35 Nhìn hình bắt chữ – Số 1
22:00:45 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 22 . 1
22:25:50 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 22 . 2
22:51:25 Hình hiệu phim hoạt hình
22:51:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 22 . 1
23:03:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 22 . 2
23:19:55 Hình hiệu phim hoạt hình
23:20:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 57 . 1 (Phần III)
23:27:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 57 . 2 (Phần III)
23:36:30 Hình hiệu Kids & Family TV
23:40:00 Happy birthday – Số 50
23:46:30 Hình hiệu Kids & Family TV
23:50:10 Nào mình cùng đi Số 19
0:10:55 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
0:20:20 Hình hiệu phim hoạt hình
0:20:35 PHH Vua sư tử – Tập 46 . 1
0:33:20 PHH Vua sư tử – Tập 46 . 2
0:50:35 Hình hiệu phim hoạt hình
0:50:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 22 . 1
1:02:15 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 22 . 2
1:20:15 Happy birthday – Số 50
1:25:15 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 59

Comments

comments

Comments are closed.