CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 21 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 21/12/2013 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 21/12 )
6:30:00 Tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 31
7:25:00 Kids&Family new Số 15
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 17 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 17 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 22
9:45:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 8
9:55:00 Ống kính biết tuốt Số 18
10:20:00 Music 4 Kids Số 48
10:35:00 Vui học Toán Số 23 PM ( P1 )
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 5
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00 Pocoyo Tập 9+10
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 22
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 49 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 49 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 24
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 5
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
16:40:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
17:10:00 Pocoyo Tập 11+12 PL
17:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 71 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 23 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 6 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 12 PM
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 32 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 50 PM
21:10:00 Hài : Ôi di động của tôi PL
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 18 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 11+12 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 6
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 24
0:20:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 23
0:50:00 Pocoyo Tập 11+12 PL
1:20:00 Happy birthday Số 54

Comments

comments

Comments are closed.