CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 21 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 21/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 21/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 35
7:25:00 Kids&Family new Số 41
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 6
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 21
9:45:00 Khám phá Số 19
10:20:00 Music 4 Kids Số 74
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 39
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Búp bê thiên thần & Quạ và Sóc
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 21
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 35
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 51
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 50
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 39
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 89
17:00:00 PHHVN : Cáo và cò Đốm & Sơn tinh thủy tinh PM
17:30:00 Nhí tài Năng Số 12 PM
72117:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 22 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 40 PM
19:15:00 Lớp học gà con Số 14 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 36 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 52 PM
21:10:00 Hài : Giàu giả PL
21:45:00 Happy birthday Số 89
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 7 PL
22:50:00 PHHVN : Cáo và cò Đốm & Sơn tinh thủy tinh
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 40
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 50
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 22
0:50:00 PHHVN : Cáo và cò Đốm & Sơn tinh thủy tinh
1:20:00 Happy birthday Số 89

Comments

comments

Comments are closed.