CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 17 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 17/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 30
7:25:00 Kids&Family new Số 36
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 3 ( P1 )
8:30:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 3 ( P2 )
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 12
9:45:00 Khám phá Số 9
10:20:00 Music 4 Kids Số 69
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 4
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Tên cậu là gì – Thời gian quý đến đâu
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 12
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
13:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 31
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 16 ( P1 )
14:25:00 Gia đình đá quý Tập 16 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 45
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 4
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 81
17:00:00 PHHVN : Thung lũng cỏ vàng PL
17:30:00 Nhí tài Năng Số 7 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 13 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 5 PM
19:15:00 Lớp học gà con Số 4 PM
19:30:00 Báo cáo sư phụ Tập 1 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 17 PM
21:10:00 Hài : Sống thử PL
21:45:00 Happy birthday Số 81
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 4 PL
22:50:00 PHHVN : Thung lũng cỏ vàng
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 5
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 45
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 13
0:50:00 PHHVN : Thung lũng cỏ vàng
1:20:00 Happy birthday Số 81

Comments

comments

Comments are closed.