CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 16 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 15/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 7 ngày 16 tháng 11 năm 2013

Giờ PS         Tên chương trình

6:28:00        Tập thể dục buổi sáng

6:36:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  26 . 1

7:00:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  26 . 2

7:26:45        Kids&Family News – Số 10

7:44:25        Ống kính biết tuốt – Số 13

8:00:20        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 14 . 1

8:31:15        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 14 . 2

9:15:10        PHH  Vua sư tử – Tập 38 . 1

9:29:05        PHH  Vua sư tử – Tập 38 . 2

9:47:40        Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 3

10:20:50      Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 58

10:33:20      Vui học Toán – Số 19 (Phần 1)

10:51:30      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 49 . 1 (Phần III)

11:01:40      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 49 . 2 (Phần III)

11:35:50      Game    Thập nhị tranh tài

11:55:10      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 14 . 1

12:08:45      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 14 . 2

12:46:35      PHH  Vua sư tử – Tập 38 . 1

13:03:20      PHH  Vua sư tử – Tập 38 . 2

13:18:25      Music 4 Kids – Số 43

13:55:00      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 14 . 1

14:23:40      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 14 . 2

15:08:15      Nào mình cùng đi Số 19

15:25:25      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 49 . 1 (Phần III)

15:34:15      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 49 . 2 (Phần III)

15:49:25      Ống kính biết tuốt – Số 13

16:15:35      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 49

16:29:50      Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 1)

16:40:50      Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)

17:07:45      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 15 . 1

17:21:55      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 15 . 2

17:37:05      Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 66

17:53:05      Ca nhạc :   Bài 2,  Bài 1

18:09:45      PHH  Vua sư tử – Tập 39 . 1

18:24:45      PHH  Vua sư tử – Tập 39 . 2

18:42:20      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 50 . 1 (Phần III)

18:53:00      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 50 . 2 (Phần III)

19:01:10      Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)

19:16:00      Tôi yêu nhà tôi – Số 7

19:40:15      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  27 . 1

20:04:45      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  27 . 2

20:30:10      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 15 . 1

20:58:25      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 15 . 2

21:23:25      Phim Hài  64. Bầu xô sao chổi  – Phần 1

21:38:35      Phim Hài  64. Bầu xô sao chổi  – Phần 2

21:55:40      Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)

22:00:35      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 15 . 1

22:26:35      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 15 . 2

22:52:00      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 15 . 1

23:03:20      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 15 . 2

23:20:15      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 50 . 1 (Phần III)

23:27:55      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 50 . 2 (Phần III)

23:40:20      Happy birthday – Số 49

23:50:30      Nào mình cùng đi Số 19

0:10:15        Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)

0:20:30        PHH  Vua sư tử – Tập 39 . 1

0:32:10        PHH  Vua sư tử – Tập 39 . 2

0:50:40        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 15 . 1

1:02:00        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 15 . 2

1:20:40        Happy birthday – Số 49

1:25:40        Yêu con hơn mỗi ngày – Số 49

Comments

comments

Comments are closed.