CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 15 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 15/02/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 15/02 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 44
7:25:00 Kids&Family new Số 23
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 30 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 30 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 3 PL
9:45:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 1
9:55:00 Ống kính biết tuốt Số 26
10:20:00 Music 4 Kids Số 55
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 26
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM

11:55:00 PHHVN : Cồ và Chíp
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 3 PL
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 13
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 19 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 19 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 32
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 26
16:15:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 11
16:40:00 Kids&Family new Số 23

17:10:00 PHHVN : Cồ và Chíp PM
17:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 79 PM

17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 4 PL
18:35:00 Phim HH
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 20 PM
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 45 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 20 PM
21:10:00 Hài : Kẻ cắp gặp bà già PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 13

22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 31 PL
22:50:00 PHHVN : Cồ và Chíp
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 27
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 32
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 4 PL
0:50:00 PHHVN : Cồ và Chíp
1:20:00 Happy birthday Số 62

Comments

comments

Comments are closed.