CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ( Ngày 14/12 )

Chúc Nguyễn 14/12/2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 7 ( Ngày 14/12 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 24
7:25:00 Kids&Family new Số 14
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 10 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 10 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 15
9:45:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 7
9:55:00 Ống kính biết tuốt Số 17
10:20:00 Music 4 Kids Số 47
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 77
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:55:00 Đấu sĩ LBX Tập 42
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 15
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 4
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 42 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 42 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 23
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 77
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 4
16:35:00 Ống Kính biết tuốt Số 18 PM
16:40:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 53
16:45:00 Đấu sĩ LBX tập 43 PL
17:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 70 PM
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 16 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 78 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 11 PM
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 25 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 43 PM
21:10:00 Hài : Hai điều mong ước + Người mẫu PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 4
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 11 PL
22:50:00 Đấu sĩ LBX tập 43
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 78
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 23
0:20:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 16
0:50:00 Đấu sĩ LBX tập 43
1:20:00 Happy birthday Số 53

Comments

comments

Comments are closed.