CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 09 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 08/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 7 ngày 09 tháng 11 năm 2013

Giờ PS         Tên chương trình

6:27:00        Tập thể dục buổi sáng

6:35:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  19 . 1

6:58:45        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  19 . 2

7:25:50        Tôi yêu nhà tôi – Số 5

8:00:15        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 7 . 1

8:31:05        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 7 . 2

9:15:15        PHH  Vua sư tử – Tập 31 . 1

9:27:40        PHH  Vua sư tử – Tập 31 . 2

9:47:50        Ước mơ của bé – Số 53

10:20:10      Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 57

10:32:40      Vui học Toán – Số 19 (Phần 1)

10:50:35      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 42 . 1 (Phần III)

11:00:35      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 42 . 2 (Phần III)

11:36:50      Kids&Family News – Số 10

11:50:50      Ống kính biết tuốt – Số 12

11:56:30      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 7 . 1

12:10:30      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 7 . 2

12:48:45      PHH  Vua sư tử – Tập 31 . 1

13:04:00      PHH  Vua sư tử – Tập 31 . 2

13:19:40      Music 4 Kids – Số 42

13:56:25      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 7 . 1

14:28:45      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 7 . 2

15:08:45      Ước mơ của bé – Số 53

15:25:30      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 42 . 1 (Phần III)

15:34:10      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 42 . 2 (Phần III)

15:49:25      Ống kính biết tuốt – Số 12

16:15:35      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 48

16:30:45      Ống kính biết tuốt – Số 13

16:42:55      Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)

17:08:50      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 8 . 1

17:22:35      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 8 . 2

17:36:55      Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 65

17:52:25      Ca nhạc :   Bài 24,  Bài 26

18:07:30      PHH  Vua sư tử – Tập 32 . 1

18:23:25      PHH  Vua sư tử – Tập 32 . 2

18:42:10      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 43 . 1 (Phần III)

18:52:40      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 43 . 2 (Phần III)

19:15:05      Tôi yêu nhà tôi – Số 6

19:39:40      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  20 . 1

20:01:45      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  20 . 2

20:29:15      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 8 . 1

20:57:05      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 8 . 2

21:21:45      Phim Hài  58. Ôi cái sự văn minh  – Phần 1

21:36:15      Phim Hài  58. Ôi cái sự văn minh   – Phần 2

21:50:35      Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)

22:00:25      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 8 . 1

22:26:25      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 8 . 2

22:51:50      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 8 . 1

23:02:45      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 8 . 2

23:20:20      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 43 . 1 (Phần III)

23:27:50      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 43 . 2 (Phần III)

23:40:55      Những que diêm thông minh – Số 75

23:50:45      Nào mình cùng đi Số 18

0:10:15        Ống kính biết tuốt – Số 13

0:20:10        PHH  Vua sư tử – Tập 32 . 1

0:32:45        PHH  Vua sư tử – Tập 32 . 2

0:50:40        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 8 . 1

1:01:35        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 8 . 2

1:20:35        Happy birthday – Số 49

1:25:35        Yêu con hơn mỗi ngày – Số 48

 

Comments

comments

Comments are closed.