CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG thứ 7 Ngày 08 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 08/02/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 08/02 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 37
7:25:00 Kids&Family new Số 22
7:40:00 PHHVN : Một trò chơi
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 23 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 23 ( P2 )
8:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
9:15:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tấp 5
9:45:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 15
9:55:00 Ống kính biết tuốt Số 25
10:00:00 Hài : Người ngựa – ngựa người
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 19
11:15:00 Music 4 Kids Số 55
11:55:00 PHHVN : Cái tết của mèo con
12:25:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:45:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tấp 5
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 12
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 12 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 12 ( P2 )
14:50:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 5 PL
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 19
15:55:00 Chương trình tết : Bóng bay nghệ thuật
16:15:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 10
16:40:00 Kids&Family new Số 22
16:45:00
16:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
17:10:00 PHHVN : Chiếc lông công PM
17:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78 PM
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 6 PL
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 20 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 19 PM
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 38 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 13 PM
21:10:00 Hài : Chôn nhời Tập 2 PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 12
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 24 PL
22:50:00 PHHVN : Chiếc lông công
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 20
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 31
0:20:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 1 PL
0:50:00 PHHVN : Chiếc lông công
1:20:00 Happy birthday Số 61

Comments

comments

Comments are closed.