CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 03 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 03/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 16
7:25:00 Kids&Family new Số 34
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
8:00:00 Khang hi vi hành Tập 19 ( P1 )
8:30:00 Khang hi vi hành Tập 19 ( P2 )
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 10
9:45:00 Khám phá Số 5
9:55:00 Khám phá Số 5
10:20:00 Music 4 Kids Số 67
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 16
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Phi đội chuồn chuồn PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 10
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 23
13:25:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 2 ( P1 )
14:25:00 Gia đình đá quý Tập 2 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 43
15:20:00 Nào mình cùng đi Số 43
15:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 16
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:00:00 PHHVN : Vũ điệu ánh sáng PL
17:30:00 Nhí tài Năng Số 5 PM
17:35:00 Nhí tài Năng Số 5 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 11 PM
18:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 17 PL
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 89
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 17 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 3 PM
21:10:00 Hài : Kén rể PL
21:45:00 Happy birthday Số 78
22:00:00 Khang hi vi hành Tập 20 PL
22:50:00 PHHVN : Vũ điệu ánh sáng PL
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 17
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 43
0:20:00 Chiến binh vũ trụ 11
0:50:00 PHHVN : Vũ điệu ánh sáng PL
1:20:00 Happy birthday Số 78

Comments

comments

Comments are closed.