CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 02 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 02/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 7 ngày 02 tháng 11 năm 2013
Giờ PS Tên chương trình
6:29:00 Tập thể dục buổi sáng
6:37:20 Phim Khang Hy vi hành – Tập 12 . 1
7:01:30 Phim Khang Hy vi hành – Tập 12 . 2
7:28:30 Tôi yêu nhà tôi – Số 4
8:00:35 Phim Thiên đường thêu – Tập 30 . 1
8:31:00 Phim Thiên đường thêu – Tập 30 . 2
9:15:40 PHH Vua sư tử – Tập 24 . 1
9:28:20 PHH Vua sư tử – Tập 24 . 2
9:47:05 Ước mơ của bé – Số 52
10:20:15 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 56
10:32:00 Vui học Toán – Số 16 (Phần 1)
10:50:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 35 . 1 (Phần III)
11:00:40 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 35 . 2 (Phần III)
11:34:50 Kids&Family News – Số 9
11:48:50 Ống kính biết tuốt – Số 11
11:55:00 PHH Những tiên nữ winx xinh đẹp – Tập 26 . 1
12:09:50 PHH Những tiên nữ winx xinh đẹp – Tập 26 . 2
12:49:00 PHH Vua sư tử – Tập 24 . 1
13:04:45 PHH Vua sư tử – Tập 24 . 2
13:19:00 Music 4 Kids – Số 40
13:55:10 Phim Tình yêu trong gió – Tập 65 . 1
14:27:45 Phim Tình yêu trong gió – Tập 65 . 2
15:07:35 Nào mình cùng đi Số 17
15:25:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 35 . 1 (Phần III)
15:34:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 35 . 2 (Phần III)
15:49:20 Ống kính biết tuốt – Số 11
16:15:30 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 47
16:30:40 Đoán giá đúng – Số 65
16:40:45 Vui học Toán – Số 16 (Phần 2)
17:09:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 1 . 1
17:22:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 1 . 2
17:37:00 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 64
18:09:00 PHH Vua sư tử – Tập 25 . 1
18:24:15 PHH Vua sư tử – Tập 25 . 2
18:45:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 36 . 1 (Phần III)
18:56:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 36 . 2 (Phần III)
19:16:15 Kids&Family News – Số 10
19:32:20 Phim Khang Hy vi hành – Tập 13 . 1
19:57:00 Phim Khang Hy vi hành – Tập 13 . 2
20:22:55 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 1 . 1
20:48:05 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 1 . 2
21:13:50 Phim Hài 51. Cá chết – Phần 1
21:29:05 Phim Hài 51. Cá chết – Phần 2
21:45:00 Vui học Toán – Số 16 (Phần 2)
21:55:05 Ống kính biết tuốt – Số 12
22:00:40 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 1 . 1
22:25:35 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 1 . 2
22:52:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 1 . 1
23:02:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 1 . 2
23:19:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 36 . 1 (Phần III)
23:27:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 36 . 2 (Phần III)
23:39:45 Những que diêm thông minh – Số 80
23:49:45 Nào mình cùng đi Số 17
0:10:45 Ống kính biết tuốt – Số 12
0:20:40 PHH Vua sư tử – Tập 25 . 1
0:32:35 PHH Vua sư tử – Tập 25 . 2
0:51:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 1 . 1
1:01:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 1 . 2
1:15:40 Happy birthday – Số 48
1:20:40 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 47

Comments

comments

Comments are closed.