“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 29 tháng 11 năm 2013″

Chúc Nguyễn 29/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 6 ngày 29 tháng 11 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng
6:35:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 9 . 1
7:01:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 9 . 2
7:25:55 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 51
7:43:20 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
8:00:20 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 27 . 1
8:29:55 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 27 . 2
9:15:55 PHH Vua sư tử – Tập 51 . 1
9:28:55 PHH Vua sư tử – Tập 51 . 2
9:45:35 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
9:48:35 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
10:16:35 Tôi yêu nhà tôi – Số 8
10:50:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 62 . 1 (Phần III)
11:00:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 62 . 2 (Phần III)
11:35:40 Game Thập nhị tranh tài
11:52:40 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
11:58:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 27 . 1
12:12:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 27 . 2
12:52:40 PHH Vua sư tử – Tập 51 . 1
13:08:10 PHH Vua sư tử – Tập 51 . 2
13:25:40 Tể tướng lưu gù
13:26:10 Happy birthday – Số 51
13:55:35 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 27 . 1
14:26:40 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 27 . 2
15:10:40 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
15:16:40 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
15:21:30 Tể tướng lưu gù
15:25:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 62 . 1 (Phần III)
15:34:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 62 . 2 (Phần III)
15:49:25 Tể tướng lưu gù
15:51:25 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
16:15:10 Kids&Family News – Số 12
16:31:00 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
16:34:00 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 5
17:08:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 28 . 1
17:23:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 28 . 2
17:37:15 Music 4 Kids – Số 45
17:51:55 Ca nhạc : Bài 9 , Bài 8
18:07:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 1 . 1
18:23:40 PHH Công chúa phép thuật – Tập 1 . 2
18:45:40 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 63 . 1 (Phần III)
18:56:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 63 . 2 (Phần III)
19:15:35 Nào mình cùng đi Số 21
19:35:55 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 10 . 1
20:00:40 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 10 . 2
20:25:45 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 28 . 1
20:52:20 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 28 . 2
21:15:25 Phim Hài 76. Con dâu lý tưởng – Phần 1
21:29:50 Phim Hài 76. Con dâu lý tưởng – Phần 2
21:49:50 Tể tướng lưu gù
21:50:20 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
21:54:45 Tể tướng lưu gù
22:00:30 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 28 . 1
22:25:35 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 28 . 2
22:51:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 28 . 1
23:03:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 28 . 2
23:20:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 63 . 1 (Phần III)
23:28:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 63 . 2 (Phần III)
23:40:45 Happy birthday – Số 50
23:50:25 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 51
0:10:40 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
0:18:05 Tể tướng lưu gù
0:20:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 1 . 1
0:33:35 PHH Công chúa phép thuật – Tập 1 . 2
0:51:15 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 28 . 1
1:03:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 28 . 2
1:20:30 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 60

Comments

comments

Comments are closed.