CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 28 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 28/02/2014 Comments Off

6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 11
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 33
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 43 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 43 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 16
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 28
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 20
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 10
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:55:00 PHHVN : Tình bạn
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 16
13:15:00 Happy birthday Số 65
13:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
13:30:00 Ống kính biết tuốt Số 28
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 10 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 10 ( P2 )
15:10:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 13
15:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 10
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Kids&Family new Số 25
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
16:45:00 Ống kính biết tuốt Số 28
17:10:00 PHHVN : Anh em nhà cá heo PM
17:40:00 Music 4 Kids Số 58 PM
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 17 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 11 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 34 PM
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 12 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 11 PM
21:10:00 Hài : Không sợ vợ là hèn PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 44 PL
22:50:00 PHHVN : Anh em nhà cá heo
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 11
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 20
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 17
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 13

Comments

comments

Comments are closed.