CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 27/12/2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 6 ( Ngày 27/12 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 37
7:25:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 23 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 23 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 2
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 19
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 6
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 12
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 11
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00 Pocoyo Tập 15+16
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 2
13:15:00 Happy birthday Số 55
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 55 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 55 ( P2 )
15:10:00 Vui học Toán Số 23
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 11
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 9
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 6
16:45:00 Ống kính biết tuốt Số 19
17:10:00 Bản giao hưởng mùa thu Phần 1 PM
17:40:00 Music 4 Kids Số 49 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 2.1 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 12 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 25 PM
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 38 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 56 PM
21:10:00 Hài : Tại cả đôi bên PL
21:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 4

22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 24 PL
22:50:00 Bản giao hưởng mùa thu Phần 1
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 12
23:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 2.1
0:50:00 Bản giao hưởng mùa thu Phần 1
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 4

Comments

comments

Comments are closed.