CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 24 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 24/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 24/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 25
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 28
7:40:00 PHHVN : Ở lại cùng Sếu con
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 11 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 11 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 15.2
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 23
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 10
10:00:00 PHHVN : Ở lại cùng Sếu con
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 16
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 4
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00
11:55:00 PHHVN : Ở lại cùng Sếu con
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 15.2
13:15:00 Happy birthday Số 59
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 83 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 83 ( P2 )
15:10:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 8
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 4
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 13
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 10
16:45:00 Ống kính biết tuốt Số 23
17:10:00 PHHVN : Phi đội Chuồn Chuồn PM
17:40:00 Music 4 Kids Số 53 PM
17:45:00
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 16.1 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 5 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 29 PM
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 26 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 1 PM
21:10:00 Hài : Bói ông bói bà PM
21:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 8

22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 12 PL
22:50:00 PHHVN : Phi đội Chuồn Chuồn
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 5
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 16
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 16.1
0:50:00 PHHVN : Phi đội Chuồn Chuồn
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 8

Comments

comments

Comments are closed.