CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 23 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 23/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 6
7:25:00 Nhí tài năng Số 7
7:45:00 Happy birthday Số 82
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 9
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 18
9:45:00 Happy birthday Số 82
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25
10:20:00 Kids&Family new Số 37
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 10
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Tình bạn Internet & Xe đạp và ô tô PL
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 18
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 46
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 22
15:10:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 92
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 10
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25
17:00:00 PHHVN : Quạ hói & bồ câu và Đi tìm hạnh phúc PL
17:30:00 Happy birthday Số 83 PM
17:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 19 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 11 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 11 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 7 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 23 PM
21:10:00 Hài : Phòng chống thiên tai PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 10 PL
22:50:00 PHHVN : Quạ hói & bồ câu và Đi tìm hạnh phúc PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 11
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 32
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 19
0:50:00 PHHVN : Quạ hói & bồ câu và Đi tìm hạnh phúc PL
1:20:00 Music 4 Kids Số 70

Comments

comments

Comments are closed.