“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 22 tháng 11 năm 2013″

Chúc Nguyễn 22/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 6 ngày 22 tháng 11 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:28:00 Tập thể dục buổi sáng
6:36:50 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 2 . 1
7:03:05 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 2 . 2
7:30:25 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 50
7:46:35 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
8:00:00 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 20 . 1
8:29:35 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 20 . 2
8:53:50 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
9:15:15 PHH Vua sư tử – Tập 44 . 1
9:28:00 PHH Vua sư tử – Tập 44 . 2
9:43:35 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
9:51:55 Nhìn hình bắt chữ – Số 1
9:57:05 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
10:20:15 Tôi yêu nhà tôi – Số 7
10:40:25 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
10:52:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 55 . 1 (Phần III)
11:02:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 55 . 2 (Phần III)
11:13:15 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
11:36:25 Game Thập nhị tranh tài
11:55:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 20 . 1
12:08:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 20 . 2
12:22:05 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
12:48:30 PHH Vua sư tử – Tập 44 . 1
13:03:45 PHH Vua sư tử – Tập 44 . 2
13:20:25 Happy birthday – Số 50
13:28:55 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
13:32:35 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
13:55:00 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 20 . 1
14:23:40 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 20 . 2
14:55:20 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
15:10:30 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
15:17:35 Nhìn hình bắt chữ – Số 1
15:25:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 55 . 1 (Phần III)
15:33:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 55 . 2 (Phần III)
15:50:00 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
15:55:10 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
16:15:20 Kids&Family News – Số 11
16:31:10 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
16:36:05 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 4
16:45:40 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
17:10:35 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 21 . 1
17:23:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 21 . 2
17:37:40 Music 4 Kids – Số 44
17:52:30 Ca nhạc : Bài 4, Bài 5
18:08:45 PHH Vua sư tử – Tập 45 . 1
18:24:30 PHH Vua sư tử – Tập 45 . 2
18:46:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 56 . 1 (Phần III)
18:57:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 56 . 2 (Phần III)
19:08:40 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
19:19:50 Nào mình cùng đi Số 19
19:38:10 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 3 . 1
20:02:55 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 3 . 2
20:28:00 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 21 . 1
20:53:45 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 21 . 2
21:19:50 Phim Hài 69 . Sống thử – Phần 1
21:35:20 Phim Hài 69 . Sống thử – Phần 2
21:52:10 Happy birthday – Số 50
22:00:10 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 21 . 1
22:25:15 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 21 . 2
22:51:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 21 . 1
23:01:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 21 . 2
23:20:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 56 . 1 (Phần III)
23:28:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 56 . 2 (Phần III)
23:40:15 Happy birthday – Số 50
23:50:25 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 50
0:10:15 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
0:20:25 PHH Vua sư tử – Tập 45 . 1
0:33:10 PHH Vua sư tử – Tập 45 . 2
0:50:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 21 . 1
1:01:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 21 . 2
1:20:25 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 59

Comments

comments

Comments are closed.