CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 21 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 21/02/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 4
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 32
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 36 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 36 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 9
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 27
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 19
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 3
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:55:00 PHHVN : Chú Đốm trong thành phố
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 9
13:15:00 Happy birthday Số 63
13:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
13:30:00 Ống kính biết tuốt Số 27
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 3 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 3 ( P2 )
15:10:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 12
15:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 3
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Kids&Family new Số 24
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
16:45:00 Ống kính biết tuốt Số 27
17:10:00 PHHVN : Chú Đốm trong thành phố PM
17:40:00 Music 4 Kids Số 57 PM
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 10 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 4 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 33 PM
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 5 PM
20:20:00 Phim Cuộc chiến thừa kế Tập 4 PM
21:10:00 Hài : Thẩm mĩ viện như ý PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 37 PL
22:50:00 PHHVN : Chú Đốm trong thành phố
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 26
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 19
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 10 PL
0:50:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 4
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 12

Comments

comments

Comments are closed.