CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 20 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 20/12/2013 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 20/12 )
6:30:00  tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 30
7:25:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 16 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 16 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 21
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 18
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 11
10:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 4
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00 Pocoyo Tập 7+8
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 21
13:15:00 Happy birthday Số 54
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 48 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 48 ( P2 )
15:10:00 Vui học Toán Số 22
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 4
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 8
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
17:10:00 Pocoyo Tập 9+10 PL
17:40:00 Music 4 Kids Số 48 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 22 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 5 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 24 PM
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 31 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 49 PM
21:10:00 Hài : Người phường phố PL
21:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 3
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 17 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 9+10 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 5
23:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
0:20:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 22
0:50:00 Pocoyo Tập 9+10 PL
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 3

Comments

comments

Comments are closed.