CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 16 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 16/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 29
7:25:00 Nhí tài năng Số 6
7:45:00 Happy birthday Số 80
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 2 ( P1 )
8:30:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 2 ( P2 )
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 11
9:45:00 Happy birthday Số 80
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
10:20:00 Kids&Family new Số 36
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 3
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Những chú cá lạc đàn
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 11
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 45
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 15 ( P1 )
14:25:00 Gia đình đá quý Tập 15 ( P2 )
15:10:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 91
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 3
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
17:00:00 PHHVN : Tên cậu là gì – Thời gian quý đến đâu PL
17:30:00 Happy birthday Số 81 PM
17:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 12 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 4 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 9 PM
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 30 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 16 PM
21:10:00 Hài : Lệ làng PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 3 PL
22:50:00 PHHVN : Tên cậu là gì – Thời gian quý đến đâu
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 4
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 31
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 12
0:50:00 PHHVN : Tên cậu là gì – Thời gian quý đến đâu
1:20:00 Music 4 Kids Số 69

Comments

comments

Comments are closed.