CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 15/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2013

Giờ PS         Tên chương trình

6:28:00        Tập thể dục buổi sáng

6:36:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  25 . 1

7:00:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  25 . 2

7:26:45        Yêu con hơn mỗi ngày – Số 49

7:44:35        Ống kính biết tuốt – Số 13

8:00:30        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 13 . 1

8:31:25        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 13 . 2

9:15:20        PHH  Vua sư tử – Tập 37 . 1

9:26:00        PHH  Vua sư tử – Tập 37 . 2

9:45:05        Vui học Toán – Số 18 (Phần 2)

9:50:00        Happy birthday – Số 49

10:18:10      Tôi yêu nhà tôi – Số 6

10:49:05      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 48 . 1 (Phần III)

10:59:15      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 48 . 2 (Phần III)

11:35:25      Game    Thập nhị tranh tài

11:54:15      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 13 . 1

12:08:30      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 13 . 2

12:46:25      PHH  Vua sư tử – Tập 37 . 1

12:59:55      PHH  Vua sư tử – Tập 37 . 2

13:17:50      Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 65

13:55:05      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 13 . 1

14:23:45      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 13 . 2

15:08:50      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 49

15:25:05      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 48 . 1 (Phần III)

15:33:55      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 48 . 2 (Phần III)

15:49:15      Ống kính biết tuốt – Số 13

16:15:25      Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 3

16:30:15      Vui học Toán – Số 18 (Phần 2)

16:32:40      Kids&Family News – Số 10

17:10:10      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 14 . 1

17:23:45      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 14 . 2

17:37:55      Music 4 Kids – Số 43

17:52:45      Ca nhạc :   Bài 1,  Bài 4,  Bài 3

18:09:45      PHH  Vua sư tử – Tập 38 . 1

18:27:00      PHH  Vua sư tử – Tập 38 . 2

18:44:50      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 49 . 1 (Phần III)

18:55:30      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 49 . 2 (Phần III)

19:17:50      Nào mình cùng đi Số 19

19:37:00      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  26 . 1

20:01:30      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  26 . 2

20:26:55      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 14 . 1

20:51:05      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 14 . 2

21:18:50      Phim Hài  63. Chuyện nhà Mộc  – Phần 1

21:34:30      Phim Hài  63. Chuyện nhà Mộc   – Phần 2

21:51:35      Ống kính biết tuốt – Số 13

22:00:35      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 14 . 1

22:26:40      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 14 . 2

22:52:00      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 14 . 1

23:02:45      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 14 . 2

23:19:40      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 49 . 1 (Phần III)

23:27:20      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 49 . 2 (Phần III)

23:39:40      Happy birthday – Số 49

23:49:50      Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 58

0:05:30        Ống kính biết tuốt – Số 13

0:20:25        PHH  Vua sư tử – Tập 38 . 1

0:34:20        PHH  Vua sư tử – Tập 38 . 2

0:50:00        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 14 . 1

1:00:45        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 14 . 2

1:20:05        Yêu con hơn mỗi ngày – Số 49

 

Comments

comments

Comments are closed.