CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 14 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 14/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 25
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 35
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 57 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 57 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 30
9:45:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 15
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 22
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 24
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:55:00 PHHVN : Chú bé Phô Tô
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 30
13:15:00 Happy birthday Số 68
13:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 24 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 24 ( P2 )
15:10:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 15
15:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 24
16:15:00 Happy birthday Số 68
16:30:00 Kids&Family new Số 27
16:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
17:10:00 PHHVN : Chú cá chép máy PM
17:40:00 Music 4 Kids Số 60 PM
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 31 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 25 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 36 PM
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 26 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 25 PM
21:10:00 Hài : Mũ bảo hiểm PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 58 PL
22:50:00 PHHVN : Chú cá chép máy
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 25
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 22
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 31
0:50:00 PHHVN : Chú cá chép máy
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 15

Comments

comments

Comments are closed.