CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ( Ngày 13/12 )

Chúc Nguyễn 13/12/2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 6 ( Ngày 13/12 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 23
7:25:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 53
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 9 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 9 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 14
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 17
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 4
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 10
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 76
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00  Đấu sĩ LBX Tập 41
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 14
13:15:00 Happy birthday Số 53
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 41 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 41 ( P2 )
15:10:00 Vui học Toán Số 21 ( P 2 )
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 76
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 7
16:35:00 Vui học Toán Số 21 ( P 2 )
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 4
16:45:00 Ống kính biết tuốt Số 17
17:10:00 Đấu sĩ LBX tập 42 PL
17:40:00 Music 4 Kids Số 47 PM
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 15 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 77 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 23 PM
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 24 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 42 PM
21:10:00 Hài : Gia súc gia cầm + Nhà tài trợ PM
21:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 2
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 10 PL
22:50:00 Đấu sĩ LBX tập 42
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 77
23:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 53
0:20:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 15
0:50:00 Đấu sĩ LBX tập 42
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 2

Comments

comments

Comments are closed.