CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 12 tháng 07 năm 2014

Chúc Nguyễn 12/07/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 18
7:25:00 Kids&Family new Số 44
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 27
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 42
9:45:00 Khám phá Số 25
10:20:00 Music 4 Kids Số 77
10:55:00 Thị trấn mộng mơ Tập 8
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Quạ và Công & Sự tích hoa mào gà
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 42
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 38
13:55:00 Gia đình là số 1 Tập 1
15:15:00 Nào mình cùng đi Số 52
15:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 8
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 95
17:00:00 PHHVN : Thỏ và Nhím & Ngôi nhà nhỏ trong rừng PL
17:30:00 Nhí tài Năng Số 15 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 43 PM
18:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 9 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 99
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 19 PM
20:30:00 Gia đình là số 1 Tập 2 PM
21:10:00 Hài : Người phường phố PL
21:45:00 Happy birthday Số 95
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 28 PL
22:50:00 PHHVN : Thỏ và Nhím & Ngôi nhà nhỏ trong rừng PL
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 9
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 52
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 43
0:50:00 PHHVN : Thỏ và Nhím & Ngôi nhà nhỏ trong rừng PL
1:20:00 Happy birthday Số 95

Comments

comments

Comments are closed.