CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Chúc Nguyễn 15/07/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 15/07 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 21
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 52
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 32
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 30
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 45
9:45:00 Happy birthday Số 95
9:55:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 100
10:55:00 Thị trấn mộng mơ Tập 11
11:35:00 Khám phá thế giới Số 26
11:55:00 PHHVN : Linh miêu PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 45
13:15:00 Kids&Family new Số 45
13:55:00 Gia đình là số 1 Tập 4
15:15:00 Music 4 Kids Số 77
15:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 11
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 32
17:00:00 PHHVN : Một ngày đáng nhớ của Bi & Cha và con PL
17:30:00 Happy birthday Số 96 PM
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 32
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 46 PM
18:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 12 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 39
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 22 PM
20:30:00 Gia đình là số 1 Tập 5 PM
21:20:00 Hài : Các mẫu hậu vạn tuế PL
21:45:00 Happy birthday Số 96
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 31 PL
22:50:00 PHHVN : Một ngày đáng nhớ của Bi & Cha và con PL
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 12
23:50:00 Kids&Family new Số 45
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 46
0:50:00 PHHVN : Một ngày đáng nhớ của Bi & Cha và con PL
1:20:00 Music 4 Kids Số 77

Comments

comments

Comments are closed.