CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 08 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 08/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 6 ngày 08 tháng 11 năm 2013

Giờ PS         Tên chương trình

6:27:00        Tập thể dục buổi sáng

6:35:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  18 . 1

6:59:40        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  18 . 2

7:25:55        Yêu con hơn mỗi ngày – Số 48

7:44:15        Ống kính biết tuốt – Số 12

8:00:10        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 6 . 1

8:31:00        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 6 . 2

9:15:10        PHH  Vua sư tử – Tập 30 . 1

9:28:35        PHH  Vua sư tử – Tập 30 . 2

9:47:45        Ước mơ của bé – Số 53

10:20:05      Tôi yêu nhà tôi – Số 5

10:53:10      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 41 . 1 (Phần III)

11:03:10      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 41 . 2 (Phần III)

11:37:25      Những que diêm thông minh – Số 75

11:43:55      Vui học Toán – Số 16 (Phần 2)

11:49:20      Ống kính biết tuốt – Số 12

11:55:00      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 6 . 1

12:09:00      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 6 . 2

12:47:15      PHH  Vua sư tử – Tập 30 . 1

13:03:30      PHH  Vua sư tử – Tập 30 . 2

13:19:10      Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 64

13:55:55      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 6 . 1

14:27:45      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 6 . 2

15:10:05      Vui học Toán – Số 16 (Phần 2)

15:25:15      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 41 . 1 (Phần III)

15:33:55      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 41 . 2 (Phần III)

15:49:10      Ống kính biết tuốt – Số 12

16:15:20      Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 2

16:31:00      Kids&Family News – Số 10

17:08:30      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 7 . 1

17:22:00      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 7 . 2

17:36:20      Music 4 Kids – Số 42

17:51:20      Ca nhạc :   Bài 21, Bài 22, Bài 23

18:09:05      PHH  Vua sư tử – Tập 31 . 1

18:24:50      PHH  Vua sư tử – Tập 31 . 2

18:43:15      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 42 . 1 (Phần III)

18:53:45      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 42 . 2 (Phần III)

19:16:05      Nào mình cùng đi Số 18

19:35:40      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  19 . 1

19:59:35      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  19 . 2

20:25:40      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 7 . 1

20:53:30      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 7 . 2

21:18:10      Phim Hài  57. Nhất bên trọng  – Phần 1

21:33:55      Phim Hài  57. Nhất bên trọng   – Phần 2

21:50:30      Những que diêm thông minh – Số 75

22:00:05      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 7 . 1

22:26:05      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 7 . 2

22:51:30      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 7 . 1

23:02:10      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 7 . 2

23:20:15      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 42 . 1 (Phần III)

23:27:45      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 42 . 2 (Phần III)

23:40:50      Những que diêm thông minh – Số 75

23:50:40      Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 57

0:05:40        Ống kính biết tuốt – Số 12

0:20:35        PHH  Vua sư tử – Tập 31 . 1

0:33:00        PHH  Vua sư tử – Tập 31 . 2

0:50:35        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 7 . 1

1:01:15        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 7 . 2

1:20:15        Yêu con hơn mỗi ngày – Số 48

 

Comments

comments

Comments are closed.

Best buy site