CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 07 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 07/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 18
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 34
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 50 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 50 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 23
9:45:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 14
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 21
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 17
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:55:00 PHHVN : Cây tre trăm đốt
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 23
13:15:00 Happy birthday Số 67
13:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 17 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 17 ( P2 )
15:10:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 14
15:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 17
16:15:00 Happy birthday Số 67
16:30:00 Kids&Family new Số 26
16:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
17:10:00 PHHVN : Cái bóng của Sói PM
17:40:00 Music 4 Kids Số 59 PM
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 24 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 18 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 35 PM
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 19 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 18 PM
21:10:00 Hài : Bạo hành PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 51 PL
22:50:00 PHHVN : Cái bóng của Sói
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 11
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 21
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 24
0:50:00 PHHVN : Cái bóng của Sói
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 14

Comments

comments

Comments are closed.