CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 07 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 07/02/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 07/02 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 36
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 30
7:40:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng Thủy 3
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 22 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 22 ( P2 )
8:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
9:15:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tấp 4
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 25
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 12
10:00:00 Hài : Bu thằng bối
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 18
11:15:00 Chương trình tết : Tết của người Việt
11:45:00
11:55:00 PHHVN : Ba chiếc ghê
12:25:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:45:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tấp 4
13:15:00 Happy birthday Số 61
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 11 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 11 ( P2 )
14:50:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 4 PL
15:10:00 Thần xe siêu tốc Tập 18
15:55:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 10
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 15
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 12
16:45:00 Ống kính biết tuốt Số 25
16:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
17:10:00 PHHVN : Cái tết của mèo con PM
17:40:00 Music 4 Kids Số 55 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 5 PL
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 19 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 31 PM
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 37 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 12 PM
21:10:00 Hài : Chôn nhời Tập 1 PM
21:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 10

22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 23 PL
22:50:00 PHHVN : Cái tết của mèo con
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 19
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 18
0:20:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 1 PL
0:50:00 PHHVN : Cái tết của mèo con
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 10

Comments

comments

Comments are closed.