“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 06 tháng 12 năm 2013″

Chúc Nguyễn 06/12/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 6 ngày 06 tháng 12 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
6:35:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 16 . 1
7:00:00 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 16 . 2
7:25:20 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 52
7:44:45 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
8:00:25 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 2 . 1
8:30:35 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 2 . 2
9:18:00 PHH Công chúa phép thuật – Tập 7 . 1
9:29:40 PHH Công chúa phép thuật – Tập 7 . 2
9:45:05 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
9:54:25 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
10:16:10 Tôi yêu nhà tôi – Số 9
10:54:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 69 . 1 (Phần III)
11:04:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 69 . 2 (Phần III)
11:35:50 Game Thập nhị tranh tài
11:52:50 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
11:57:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 34 . 1
12:11:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 34 . 2
12:51:25 PHH Công chúa phép thuật – Tập 7 . 1
13:05:30 PHH Công chúa phép thuật – Tập 7 . 2
13:19:45 Happy birthday – Số 52
13:26:25 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
13:55:40 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 34 . 1
14:26:50 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 34 . 2
15:10:40 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
15:15:15 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
15:25:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 69 . 1 (Phần III)
15:34:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 69 . 2 (Phần III)
15:52:45 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
16:15:10 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 6
16:30:20 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
16:33:55 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
16:37:10 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
17:06:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 35 . 1
17:21:15 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 35 . 2
17:37:00 Music 4 Kids – Số 46
17:51:40 Ca nhạc : Bài 13 , Bài 11
18:07:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 8 . 1
18:21:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 8 . 2
18:42:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 70 . 1 (Phần III)
18:52:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 70 . 2 (Phần III)
19:15:05 Nào mình cùng đi Số 22
19:30:10 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
19:35:40 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 17 . 1
19:59:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 17 . 2
20:24:50 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 35 . 1
20:51:00 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 35 . 2
21:15:45 Phim Hài 86 . Vợ ơi anh muốn – Phần 1
21:30:40 Phim Hài 86 . Vợ ơi anh muốn – Phần 2
21:50:30 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 1
22:00:25 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 3 . 1
22:26:05 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 3 . 2
22:53:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 35 . 1
23:05:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 35 . 2
23:20:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 70 . 1 (Phần III)
23:27:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 70 . 2 (Phần III)
23:39:35 Happy birthday – Số 52
23:49:45 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 52
0:10:00 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
0:19:45 PHH Công chúa phép thuật – Tập 8 . 1
0:31:20 PHH Công chúa phép thuật – Tập 8 . 2
0:50:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 35 . 1
1:02:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 35 . 2
1:20:05 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 1

Comments

comments

Comments are closed.