CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Chúc Nguyễn 04/07/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 04/07 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 10
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 37
7:45:00 Happy birthday Số 93
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 19
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 34
9:45:00 Happy birthday Số 93
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 31
10:20:00 Kids&Family new Số 43
10:55:00 Anh hùng thiên hà Tập 52
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Ước mơ của cây đàn & Sư tử và Muỗi
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 34
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 52
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 63
15:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 98
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 52
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 31
17:00:00 PHHVN : 3 chú khỉ con và Đoàn kết là sức mạnh PL
17:30:00 Happy birthday Số 94 PM
17:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 31
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 35 PM
18:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 1 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 23 PM
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 11 PM
20:30:00 Gia đình đá quý Tập 64 PM
21:10:00 Hài : Người lịch sự PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 31
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 20 PL
22:50:00 PHHVN : 3 chú khỉ con và Đoàn kết là sức mạnh PL
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 1
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 37
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 35
0:50:00 PHHVN : 3 chú khỉ con và Đoàn kết là sức mạnh PL
1:20:00 Music 4 Kids Số 76

Comments

comments

Comments are closed.